Aanbod


Praktijk Pauw richt zich met name op gezinnen met hele jonge kinderen (0 tot 6 jaar) en kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook jongeren tot 18 jaar zijn welkom. Gezinnen kunnen met verschillende hulpvragen bij ons terecht. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld interactieproblemen binnen het gezin, moeite met emotieregulatie zoals woede-uitbarstingen, angstproblemen, traumaklachten, onderzoek naar autisme of ADHD, problemen gerelateerd aan meer-/hoogbegaafdheid, maar ook (het vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand en slaap- en eetproblemen bij jonge kinderen. Als wij het idee hebben dat een hulpvraag toch niet helemaal bij ons past denken wij mee over een geschikte andere plek. Wij werken met verschillende hulpvormen en stemmen dit flexibel af op wat nodig is. Ons hulpaanbod bestaat onder andere uit:

Als je in de opvoeding tegen vragen of problemen aanloopt of als er interactieproblemen binnen het gezin zijn kan er gezinsbehandeling of ouderbegeleiding ingezet worden. Hierbinnen staat vooral de ouder-kind relatie centraal en kan er gewerkt worden met hechtingsgerichte interventies of technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Ook kunnen er observaties plaats vinden of er kan gebruik worden gemaakt van video-opnamen.

Afhankelijk van de hulpvraag kan er individuele behandeling voor het kind plaats vinden om bepaalde (sociaal-emotionele) vaardigheden aan te leren of om te leren omgaan met eigen emoties of gedrag. Als uit een diagnostisch onderzoek bijvoorbeeld autisme, ADHD of een andere classificatie is gekomen kan hier uitleg over worden gegeven (psycho-educatie) en kan er behandeling worden geboden om hiermee om te gaan. Individuele behandeling gaat altijd in samenwerking met ouders en zij worden veel in de behandeling betrokken.

Cognitieve gedragstherapie gaat over het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Er wordt hierbij onderzocht welke gedachten er zijn bij moeilijke gebeurtenissen en op wat voor manier die zorgen voor vervelende gevoelens of probleemgedrag. Deze gedachten worden uitgedaagd, getoetst en waar mogelijk veranderd naar helpende gedachten. Er kan hierbij ook juist gebruik worden gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy waarbij het gaat om het bewustzijn en accepteren van gedachten en gevoelens zonder deze direct te veranderen.
Voor kinderen (maar ook voor volwassenen) kan het moeilijk zijn om te praten over wat ze denken en voelen. Binnen speltherapie wordt de taal van het kind gebruikt: spelen. Door middel van spel kunnen de emoties, denkpatronen en moeilijke thema’s van kinderen naar boven komen. Spel kan op deze manier helpen om hier mee om te gaan.
Als het onduidelijk is waar bepaald gedrag vandaan komt of als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind kan er door middel van diagnostisch onderzoek meer duidelijkheid worden gegeven. Diagnostisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen die afhankelijk zijn van de onderzoeksvraag.