Aanbod


Praktijk Pauw biedt vraaggerichte hulp en stemt het hulpaanbod af op wat nodig is of wat de wensen zijn van de client. Hulpvormen waaraan gedacht kan worden zijn onder andere:

Binnen Praktijk Pauw kan er behandeling plaats vinden voor verschillende hulpvragen. Hierbij kan gedacht worden aan angstklachten, stemmingsproblemen, ADHD, autisme, een laag zelfbeeld, maar ook als het bijvoorbeeld thuis even niet zo lekker loopt. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen er individuele gesprekken met het kind/de jongere plaats vinden, maar het is ook mogelijk om gesprekken met het hele gezin of alleen de ouders te voeren. Bij de behandeling van kinderen worden altijd de ouders betrokken en waar nodig ook de rest van het systeem, zoals de school.

Als je in de opvoeding tegen vragen of problemen aanloopt kan Praktijk Pauw meekijken, advies geven of hulp bieden. De gezinscoaching kan plaats vinden door gesprekken met de ouder(s) op de praktijk, maar dit kan ook thuis binnen het gezin. Eventueel kunnen er ook observaties plaats vinden of er kan gebruik worden gemaakt van video-opnamen.

Observaties kunnen thuis plaats vinden in de gezinssituatie, maar ook op school of binnen andere situaties. Observaties kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als er vragen zijn over de opvoedingssituatie of als het onduidelijk is waar bepaald gedrag van een kind vandaan komt. Aan de hand van de observaties kunnen er gerichte adviezen gegeven worden.
Als het onduidelijk is waar bepaald gedrag vandaan komt of als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind kan er door middel van diagnostisch onderzoek meer duidelijkheid worden gegeven. Diagnostisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij er altijd een gesprek plaats vindt met de ouders en een individueel gedeelte met het kind. De verdere onderdelen van het onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag.
Na een diagnose kunnen er nog veel vragen bestaan of juist nieuwe vragen bij zijn gekomen. Om te leren om goed om te gaan met een diagnose is het belangrijk om te weten wat het nou eigenlijk is. Tijdens psycho-educatie kan je uitleg krijgen over wat de diagnose voor jou en je omgeving betekent en welke dingen je kan leren om er zo goed mogelijk mee om te gaan.